progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-10-11

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Namysłowska 8, IV piętro

50-304 Wrocław

Tax ID [tax identification number]: 8971793846

Contact person:

Marek Szyszka

Tel.:

e-mail: zamowieniacui@cui.wroclaw.pl

Centralna Platforma SIP

PROCEEDINGS NO Z4/3731

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: CUI-DNZ.320.37.2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Zamawiający informuje, że dnia 11.10.2019 r. przekazane zostało do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Centralna Platforma SIP”, o znaku CUI-DNZ.320.37.2019.

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.


2019.10.13 - zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu
2019.10.16 - zamieszczenie dokumentacji przetargowej
2019.11.03 - zamieszczenie odpowiedzi na pytania
2019.11.04 - zamieszczenie odpowiedzi na pytania, zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2019.11.06 - zamieszczenie odpowiedzi na pytania
2019.11.20 - zamieszczenie informacji z sesji otwarcia ofert
2019.11.28 - zamieszczenie informacji o wyborze oferty
Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...