progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-10-15

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Namysłowska 8, IV piętro

50-304 Wrocław

Tax ID [tax identification number]: 8971793846

Contact person:

Marta Kozyra

Tel.:

e-mail: marta.kozyra@cui.wroclaw.pl

Zakup wsparcia i licencji DOMINO

PROCEEDINGS NO Z4/15052

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: CUI-DNZ.320.36.2019

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:


Przedmiotem zamówienia jest:

a) w ramach zamówienia podstawowego dostawa/udzielenie licencji oraz odnowienie subskrypcji i wsparcia (tzw. Software Subscription and Support Renewal) producenta/twórcy oprogramowania dla posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie oraz zakup nowych wraz ze wsparciem (tzw. SW Subscription & Support 12 Months), których rodzaj i czas udzielania szczegółowo wskazany jest Załączniku nr 1 do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia,

b) w ramach zamówienia objętego prawem opcji dostawa wznowienia wsparcia dla licencji CAL (Domino Enterprise Client Access License Authorized User + SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months) producenta/twórcy oprogramowania na oprogramowanie, których rodzaj i czas udzielania szczegółowo wskazany jest Załączniku nr 1 do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Prawo opcji polegać będzie na dostawie wznowienia wsparcia dla licencji CAL o których mowa powyżej w ilości nie mniejszej niż 2185 licencji CAL i nie większej niż 3085 licencji CAL (zamówienie jednorazowe przesłane na adres e – mail przedstawiciela Wykonawcy podany w Umowie).

Zasady składania zamówienia na dostawę licencji objętych prawem opcji opisane zastały w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że dnia 31.10.2019 r. przekazana została do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn. „Zakup wsparcia i licencji DOMINO”, o znaku CUI-DNZ.320.36.2019.

2019.10.31 -zamieszczono przekazaną do publikacji zmianę ogłoszenia o zamówieniu

2019.10.31 - zamieszczono odpowiedzi na pytania do SIWZ. Modyfikacje.

2019.10.31 - zamieszczono ZMODYFIKOWANY OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

2019.11.15 - zamieszczono Informację z sesji otwarcia ofert.

2019.11.22 - zamieszczono Informację o wyborze oferty
Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...