progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-02-17

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Namysłowska 8, IV piętro

50-304 Wrocław

Tax ID [tax identification number]: 8971793846

Contact person:

Magdalena Anuszkiewicz

Tel.:

e-mail: magdalena.anuszkiewicz@cui.wroclaw.pl

Zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platfomy zakupowej

PROCEEDINGS NO Z11/3532

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: CUI-ZZ.3201.1.2020

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

2020.02.17 - zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu

2020.02.17 - zamieszczenie dokumentacji przetargowej

2020.02.18 – zmiana ogłoszenia

2020.02.18 – zmiana treści SIWZ

2020.02.21 – wyjaśnienie treści SIWZ

2020.03.02 – wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 2

2020.03.09 – wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ -3

2020.03.17 – zmiana ogłoszenia - 2

2020.03.17 –Zmiana treści SIWZ - 4

2020.03.17 - zmiana ogłoszenia - 2 -  ogłoszenie opublikowane

2020.03.23 - informacja z otwarcia ofert

2020.05.06 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...