progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-05-11

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Namysłowska 8, IV piętro

50-304 Wrocław

Tax ID [tax identification number]: 8971793846

Contact person:

Gabriela Nowak-Piechota

Tel.:

e-mail: gabriela.nowak-piechota@cui.wroclaw.pl

Dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft

PROCEEDINGS NO Z7/15054

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: CUI-ZZ.3200.15.2020

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 40 szt. licencji oprogramowania Microsoft Office Standard 2019 MOLP GOV typ licencji rządowa, którego producentem i właścicielem majątkowych praw autorskich jest Microsoft.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

12.05.2020 - dodano odpowiedzi na pytania Wykonawców

13.05.2020 - dodano odpowiedzi na pytania Wykonawców II

20.05.2020 - dodano informację z sesji otwarcia ofertExplanation and/or amendment of the contents of the ToR:Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...