progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-06-25

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Namysłowska 8, IV piętro

50-304 Wrocław

Tax ID [tax identification number]: 8971793846

Contact person:

Magdalena Anuszkiewicz

Tel.:

e-mail: magdalena.anuszkiewicz@cui.wroclaw.pl

CUI-ZZ.3200.11.2020 Rozbudowa infrastruktury macierzowej na potrzeby Centralnego Systemu Backupu i Odtwarzania (CSBiO)

PROCEEDINGS NO Z17/3532

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: CUI-ZZ.3200.11.2020

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

25.06.2020- zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu

25.06.2020 - zamieszczenie dokumentacji przetargowej

01.07.2020 - wyjaśnienie treści SIWZ

02.07.2020 - wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

07.07.2020 - informacja z otwarcia ofert

14.07.2020 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...