progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-08-21

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Namysłowska 8, IV piętro

50-304 Wrocław

Tax ID [tax identification number]: 8971793846

Contact person:

Marek Szyszka

Tel.:

e-mail: zamowieniacui@cui.wroclaw.pl

Wdrożenie systemu klasy ERP w CUI dla obsługi obszaru EDU wraz ze świadczeniem usług utrzymania

PROCEEDINGS NO Z3/3731

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: CUI-DNZ.320.20.2019

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Zamawiający informuje, że dnia 21.08.2019 r. przekazane zostało do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Wdrożenie systemu klasy ERP w CUI dla obsługi obszaru EDU wraz ze świadczeniem usług utrzymania”, o znaku CUI-DNZ.320.20.2019.


UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.


2019.09.17 - zamieszczono odpowiedzi na pytania do SIWZ
2019.09.19 - zamieszczono informację o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianę ogłoszenia o zamówieniu
2019.09.24 - zamieszczono odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z załącznikami
2019.10.01 - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert
2019.11.08 - zamieszczono informację o unieważnieniu postępowaniaAttachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...