Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. CUI-ZZ.3200.45.2020 - Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową NetApp. 2020-11-23 14:58 2020-12-01 10:00
2. CUI-ZZ.3200.44.2020 Dostawa sprzętu komputerowego 2020-11-19 14:54 2020-11-27 11:00
3. CUI-ZZ.3200.43.2020 ZAKUP SKANERÓW 2020-11-17 10:10 2020-11-26 10:00
4. CUI-ZZ.3200.42.2020 Konwersja licencji Oracle Database 2020-11-09 13:26 2020-11-20 10:00
5. CUI-ZZ.3200.37.2020 - Przedłużenie wsparcia na urządzenia VoIP 2020-10-19 09:40 2020-11-09 14:00
6. CUI-ZZ.3201.4.2020 ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 2020-09-28 09:35 2020-11-05 11:00
7. CUI-ZZ.3200.41.2020 - Dostawa licencji wraz ze wsparciem i przedłużenie wsparcia na oprogramowanie CommVault 2020-10-16 15:14 2020-10-26 11:00
8. CUI-ZZ.3200.40.2020 - Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie IBM 2020-10-15 15:34 2020-10-23 11:00
9. CUI-ZZ.3200.39.2020 Dostawa licencji oprogramowania bazodanowego Microsoft 2020-10-09 13:56 2020-10-21 10:00
10. CUI-ZZ.3200.38.2020 Dostawa licencji dla komponentów usługi funkcjonującej w edukacji oraz w ramach prawa opcji wdrożenie nowej wersji systemu pocztowego Exchange lub równoważnego 2020-10-05 14:35 2020-10-13 10:00
11. CUI-ZZ.3200.35.2020 Dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowych 2020-09-29 15:40 2020-10-12 11:00
12. CUI-ZZ.3200.36.2020 Dostawa urządzeń drukujących 2020-10-02 16:23 2020-10-12 11:00
13. (CUI-ZZ.3200.34.2020) Wsparcie i dostawa licencji oprogramowania HCL Domino 2020-10-01 14:39 2020-10-12 10:00
14. CUI-ZZ.3200.31.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego 2020-09-24 15:46 2020-10-06 11:00
15. Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie VMware 2020-09-25 11:28 2020-10-05 14:00
16. CUI-ZZ.3200.32.2020 - Oprogramowanie do obsługi incydentów - roczna subskrypcja i wsparcie 2020-09-25 16:28 2020-10-05 11:00
17. (CUI-ZZ.3200.30.2020) Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową HPE 2020-09-24 14:49 2020-10-02 11:00
18. CUI-ZZ.3200.22.2020 Dostawa licencji dla komponentów usługi funkcjonującej w edukacji oraz w ramach prawa opcji wdrożenie nowej wersji systemu pocztowego Exchange lub równoważnego 2020-09-21 14:39 2020-10-01 11:00
19. CUI-ZZ.3200.29.2020 Dostawa licencji oraz praw do wsparcia producenta dla oprogramowania antywirusowego 2020-09-23 13:57 2020-10-01 10:00
20. CUI-ZZ.3200.27.2020 Usługi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla naboru w ramach Działania nr 2.1, Poddziałanie nr 2.1.2 w Osi Priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 2020-09-01 13:07 2020-09-10 12:00
21. Dostawa licencji oprogramowania klasy SIEM wraz z wdrożeniem (znak sprawy CUI-ZZ.3200.26.2020) 2020-09-02 13:56 2020-09-10 10:00
22. CUI-ZZ.3200.23.2020 Rozbudowa systemu zarządzania konfiguracją środowiska Windows 2020-08-28 08:16 2020-09-08 10:00
23. system informatyczny – wsparcie scentralizowanej obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych 2020-08-03 09:32 2020-09-07 11:00
24. Rozbudowa telefonii VoIP 2020-08-07 14:42 2020-08-19 14:00
25. (CUI-ZZ.3200.3.2020) - Audyt bezpieczeństwa systemu URBANCARD Wrocławska karta Miejska 2020-06-30 13:43 2020-07-15 10:00
26. (CUI-ZZ.3200.18.2020) - Zapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową EMC 2020-06-30 10:57 2020-07-09 10:00
27. CUI-ZZ.3200.11.2020 Rozbudowa infrastruktury macierzowej na potrzeby Centralnego Systemu Backupu i Odtwarzania (CSBiO) 2020-06-25 13:45 2020-07-07 10:00
28. Konserwacje, remont i usuwanie awarii systemów okablowania strukturalnego 2020-05-26 13:12 2020-06-04 11:00
29. Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie Oracle 2020-05-13 13:55 2020-05-27 14:00
30. Konserwacje, remont i usuwanie awarii systemów okablowania strukturalnego 2020-05-14 13:08 2020-05-25 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne
Contact

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel. +48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
NIP: 8971793846 REGON: 022287361