Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. (CUI-ZZ.3200.30.2020) Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową HPE 2020-09-24 14:49 2020-10-02 11:00
2. CUI-ZZ.3200.31.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego 2020-09-24 15:46 2020-10-02 11:00
3. CUI-ZZ.3200.29.2020 Dostawa licencji oraz praw do wsparcia producenta dla oprogramowania antywirusowego 2020-09-23 13:57 2020-10-01 10:00
4. CUI-ZZ.3200.22.2020 Dostawa licencji dla komponentów usługi funkcjonującej w edukacji oraz w ramach prawa opcji wdrożenie nowej wersji systemu pocztowego Exchange lub równoważnego 2020-09-21 14:39 2020-09-29 10:00
5. CUI-ZZ.3200.27.2020 Usługi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla naboru w ramach Działania nr 2.1, Poddziałanie nr 2.1.2 w Osi Priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 2020-09-01 13:07 2020-09-10 12:00
6. Dostawa licencji oprogramowania klasy SIEM wraz z wdrożeniem (znak sprawy CUI-ZZ.3200.26.2020) 2020-09-02 13:56 2020-09-10 10:00
7. CUI-ZZ.3200.23.2020 Rozbudowa systemu zarządzania konfiguracją środowiska Windows 2020-08-28 08:16 2020-09-08 10:00
8. system informatyczny – wsparcie scentralizowanej obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych 2020-08-03 09:32 2020-09-07 11:00
9. Rozbudowa telefonii VoIP 2020-08-07 14:42 2020-08-19 14:00
10. (CUI-ZZ.3200.3.2020) - Audyt bezpieczeństwa systemu URBANCARD Wrocławska karta Miejska 2020-06-30 13:43 2020-07-15 10:00
11. (CUI-ZZ.3200.18.2020) - Zapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową EMC 2020-06-30 10:57 2020-07-09 10:00
12. CUI-ZZ.3200.11.2020 Rozbudowa infrastruktury macierzowej na potrzeby Centralnego Systemu Backupu i Odtwarzania (CSBiO) 2020-06-25 13:45 2020-07-07 10:00
13. Konserwacje, remont i usuwanie awarii systemów okablowania strukturalnego 2020-05-26 13:12 2020-06-04 11:00
14. Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie Oracle 2020-05-13 13:55 2020-05-27 14:00
15. Konserwacje, remont i usuwanie awarii systemów okablowania strukturalnego 2020-05-14 13:08 2020-05-25 11:00
16. Dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft 2020-05-11 12:41 2020-05-19 14:00
17. Dostawa licencji oprogramowania Commvault (CUI-ZZ.3200.10.2020) 2020-05-06 13:06 2020-05-18 10:00
18. Zapewnienie rozbudowy Systemu Bezagentowej Ochrony Antywirusowej oraz przedłużenie wsparcia producenta dla oprogramowania McAfee Move AV 2020-05-07 10:07 2020-05-15 10:00
19. Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową IBM (CUI-ZZ.3200.8.2020) 2020-05-04 12:46 2020-05-12 10:00
20. Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie Oracle 2020-04-07 14:07 2020-04-17 14:00
21. Zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platfomy zakupowej 2020-02-17 15:07 2020-03-23 10:00
22. Wdrożenie systemu klasy ERP w CUI do scentralizowanej obsługi obszaru EDU wraz ze świadczeniem usług utrzymania 2019-12-18 21:41 2020-02-07 12:00
23. Centralna Platforma SIP 2019-10-11 19:23 2019-11-20 12:00
24. Zakup wsparcia i licencji DOMINO 2019-10-15 07:51 2019-11-15 10:00
25. Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie IBM, Commvault, VMware 2019-09-13 14:03 2019-10-24 11:00
26. Wdrożenie systemu klasy ERP w CUI dla obsługi obszaru EDU wraz ze świadczeniem usług utrzymania 2019-08-21 19:37 2019-10-01 12:00
27. Dostawa licencji dostępowych CAL 2019-05-28 21:46 2019-07-03 14:30
28. Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do wrocławskich placówek oświatowych 2019-01-25 17:54 2019-03-21 08:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne
Contact

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel. +48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
NIP: 8971793846 REGON: 022287361